REGAiB KANDiLi / YAPILACAK iBADETLER / NASIL DEGERLENDiRELiM ?

 


Leyle-i RegâibCenâb-ı Hak buyuruyor:


“(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.” (Fatiha, 5 )

''Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.''
(Tevbe Suresi,128 )Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez: Bunlar: Recebin ilk Cuma gecesi, Şabanın on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi.” (Camiu’s-Sagîr, c. III, s. 454.)

Regaib kandili, dini literatürümüzde “üç aylar” olarak bilinen rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevîyât mevsimine girdiğimizin habercisidir. Regaib, elde edilmesi arzu edilen değerler, ihsanı bol, arzu edilen büyük sevap anlamlarına gelir.

Receb ayının ilk Cuma gecesine “Leyle-i Regâib” denir. bu gece, Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği bir mübarek gecedir. Peygamber Efendimiz, bazı gecelerde duaların reddedilmeyeceğine dair şöyle buyurmuştur: ““Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez: Bunlar: Recebin ilk Cuma gecesi, Şabanın on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi.” (Camiu’s-Sagîr, c. III, s. 454.)

Yüce Allah'ın (c.c) katında öyle zamanlar vardır ki,o vakitlerde öyle hadiseler olurki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır.İşte Receb-i şerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi'de bu müstesna zamanlardan biridir.

Cuma geceleri de böyle kıymetli vakitlerden biridir.

Regaib Gecesi gibi iki kıymetli gecede biraraya gelince, bu gece dahada bir değerli oluyor. Regaip gecesi, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve O'nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi.Resulullah (s.a.v)'in Receb'in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı kabul edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.
Regaip Kandilini nasıl karşılmak, nasıl ihya etmek gerekir?


Bu gece, oruçlu olarak karşılanmalıdır.

Bu gece, kazâsı olanın hiç değilse bir günlük kazâ namazı kılması, çok iyi olur.
Kur'an-ı Kerim okunmalıdır.


Bu gecenin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. Bu, gecenin ve bütün günün ihyâsıdır. Yatsı namazı ile sabah namazını camide kılmak, o günün, o gecenin ihyâsı demektir.

Bir başka ihyâ şekli zikirdir.

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)

Bunları zikretmek çok sevabdır..Bazı namazlar vardır,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kılmıştır. Bunlardan birisi de Tesbih Namazı'dır.
Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında: 12 rek'at "Hacet Namazı" kılınır.


Leyle-i Regâib'den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edâdan sonra iki rek'atta bir selâm vermek üzere oniki rek'at nafile namaz kılınır. Her rek'atta Fâtiha'dan sonra 3 kerre "Kadir"suresi, ve 12 kere "İhlâs" sûresi okunacaktır.

Veyahud 1 kere "Kadir" sûresi ve 3 kere "İhlâs" sûresi okunur. Namaz tamam oldukdan sonra 70 kere

Salât-ı Ümmiye:

Resim otomatik olarak küçültülmüştür.Gerçek boyutta görmek için tıklayın. (858x188)"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim" okunur.


Sonra Secdede 70 defa:

Resim otomatik olarak küçültülmüştür.Gerçek boyutta görmek için tıklayın. (803x97)"Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur.


Secdeden kalkıp otururken 1 defa:

Resim otomatik olarak küçültülmüştür.Gerçek boyutta görmek için tıklayın. (835x175)"Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. İnneke entel-eazzül-ekrem" okunur.


Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa

Resim otomatik olarak küçültülmüştür.Gerçek boyutta görmek için tıklayın. (771x86)"Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur.

Secdeden kalkıp duâ yapılır.

Duâda Hz. Allâh'a c.c şu şekilde de ilticâ etmelidir:

"Allâhümme bârik lenâ recebe ve şa'bân. Ve bellığnâ ramazân"

''Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur”

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Aliyy: Pek yüce olan, beşerî tasavvurun tahayyül edeceği her şeyin ötesinde ve üstünde olan, kendinden daha üstün hiçbir şey olmayan, izzet ve şeref bakımından hükümranlığı ile en yüce olan demektir.


www.2g1d.com

''İki günü bir olan ziyandadır.'' RESULALLAH (SAV)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !