Vedduha_Suresi(+Meali)

Bismillahirrahmanirrahim
93:1 Vedduha.
93:2 Velleyli iza seca.
93:3 Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
93:4 Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
93:5 Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
93:6 Elem yecidke yetiymen feava.
93:7 Ve vecedeke dallen feheda.
93:8 Ve vecedeke 'ailen feağna.
93:9 Femmel yetiyme fela takher.
93:10 Ve emmessaile fela tenher.
93:11 Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.
 
MEALI:
93-DUHA:
1 - Andolsun kuşluk vaktine.

2 - Ve sakinleştiği zaman geceye ki,

3 - Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı.

4 - Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır.

5 - Rabbın sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.

6 - O seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7 - Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi?

8 - Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?

9 - Öyleyse sakın yetimi ezme.

10 - Dilenciyi de azarlama.

11 - Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !